Stengt fra og med 20. april til og med 12. mai grunnet lokale restriksjoner

Om oss

VR Gaming Lounge er Norges unike sted for VR

Vilkår

All booking og drop-in er i henhold til betingelsene under.

Generelt

VR Gaming Lounge forbeholder seg den eksklusive retten til å bruke og promotere logoer, varemerke, bilde og tekster brukt på nettsiden.

Eiendeler oppbevart skjer på egen risiko.

Kunde er selv ansvarlig for utstyr når han/hun bruker det. Eventuelle skader som blir påført utstyret eller lokalet under kundens spilletid, av kunden, vil bli fakturert til den aktuelle kunden. Ekstra gebyr for ødeleggelse kan medføre.

Av hensyn til utstyret og lokales sikkerhet vil det ved kontant betaling tas kopi av kundens legitimasjon.

VR Gaming Lounge forbeholder seg retten til å endre eller utsette en timeavtale skulle uforutsatte grunner oppstå.

 

Booking

Kunden som booker må kunne legitimere seg selv og ha godkjenning av eventuelle andre kunder som det bookes for.

Kunden som booker må være minst 18 år.

Mail sendes til epost-adressen lagt inn av kunden. VR Gaming Lounge er ikke ansvarlig skulle kunden ikke få bekreftelse-/avkreftelsemail da denne kan bli filtrert av kundens epost system.

Kunden som booker en time er den ansvarlige for utstyrets og lokalets sikkerhet. Skulle skade påskje lokalet eller utstyret som følge av kundens eller kundens medbrakte personer er det kunden som booket som vil bli fakturert.

Når bestillingen godkjennes av nettsiden er denne kontrakten mellom kunden og VR Gaming Lounge bindene.

Endringer eller avbestilling av booking må skje 24 timer før booking av 1-9 spillerom(heretter bare “spillerom”) eller 48 timer før booking av hele lokalet.

For booking av hele lokalet må skje 48 timer, før med mindre noe annet er avtalt mellom kunden og VR Gaming Lounge i form av avtaler med personell.

Reglene for avbestilling av booking gjelder uavhengig av årsak.

 

Adgang

Spill som VR Gaming Lounge tilbyr er av typen VR-spill. Slike spill er mer fysisk og altomfattende enn vanlige PC-spill. Av denne grunnen er ikke spillene vi tilbyr egnet for personer med psykiske problemer eller barn under 8. Kunden er selv ansvarlig for at dette opprettholdes og all spilling skjer på eget ansvar.

Barn under 8 kan bare spilles dersom verge er tilstede.

For barn under 14 anbefales det at verge følger med.

Gavekort

Frist for bruk av gavekort, som vist på selve gavekortet, er endelig og kan ikke utvides og blir ikke godtatt etter utgått frist

Ved kjøp av gavekort kan ingen rabatter, tilbud eller lignende, brukes.

Personen som kjøpte gavekortet er ansvarlig for at all informasjon er korrekt

Annet

Andre regler eller restriksjoner kan bli gitt ved ankomst av personalet. Regler og restriksjoner som gitt av personell er alltid gjeldende

 

 

Hjemmeside opprettet av